ADHD Foredrag“Jeg havde i efteråret 2011 besøg af Claus Andersen i min 8. special-klasse på Risskov Skole til at ADHD foredrag.
Da nogle af vores elever var begyndt at flirte med alkohol og cigaretter og ligeledes udvise stor  interesse og betagelse af hash, havde vi haft et forløb i undervisningen om narkotika, alkohol og  misbrug og om hvordan man finder gode venner i stedet for dårlige. 

Mange af mine elever har netop svært ved at gennemskue evt. konsekvenser af alkohol- og hashbrug og har ligeledes aldrig fået de fornødne redskaber til at finde rigtige venner.

På trods af vores undervisningsforløb var det tydeligt, at flere elever fandt hash og alkohol spændende og fascinerende og samtidig havde nogle forvrængede fordomme og forestillinger om narkomani og alkoholisme.

Mit håb var, at Claus kunne åbne øjnene på børnene ved at fortælle sin historie. 

Dette formåede Claus. Vi havde nok en forventning om, at vi skulle høre om dramatiske detaljer fra en narkomans liv, men Claus havde mest af alt fokus på de sociale konsekvenser hans lange misbrug havde medført, og hvordan han i dag som stoffri og godt oppe i 50erne har måttet tillære sig kompetencer han skulle have haft for 40 år siden.

Claus har en meget udramatisk og nøgtern måde at fortælle på hvilket gjorde at eleverne kunne se sig selv i nogle af de situationer Claus fortalte om. Claus er god til at drage paralleler mellem sin egen livsfortælling og de unges liv.

Han vælger helt bevidst ikke at prædike men skaber i stedet en ligeværdig dialog mellem sig selv og tilhørene.
I mit lærerteam har vi efterfølgende haft gavn af Claus Andersens besøg, fordi vi i flere situationer har kunnet henvise til nogle af de sociale problemer Claus har fortalt om fra sin tid som misbruger og om og som til tider kan minde om de problemer vores specialklassebørn står over for.”

Ole Felding-Adolf

ADHD foredrag – Levende og inspirerende

Claus Andersen afholder foredrag med egne erfaringer om misbrug

På hans hjemmeside kan du ved at følge linket oven over se mere om ADHD foredrag, og kontakte Claus forfor at høre om mulighederne om et foredrag.

Andre anbefalinger:

Claus tager udgangspunkt i sin egen opvækst, sit mangeårige forbrug af stoffer samt senere udredning og behandling i psykiatrien. Han har levende fortalt om, hvorledes han fik hjælp af stofferne til, at han i en årrække kunne fungere i et ansvarsfuldt arbejde på et videnskabeligt bibliotek. Hvorledes han har været underlagt en misbrugstænkning både i forhold til at skulle skaffe midler til stoffer og i forhold til mange mislykkede forsøg på at slippe fri af stofferne. Han har yderlige fortalt hvad der hjalp ham til endelig at kunne kvitte stofferne, hvor udmarvende processen har været og hvad der har hjulpet ham til nu at have været helt uden forbrug i mange år. Efterfølgende blev en psykiatrisk udredning foretaget og en delvist forklaring fundet i en ADHD lidelse.

Når Claus fortæller om sin egen proces, så lykkes det ham at holde en vigtig etik i forhold til ikke at udtale sig om, hvorledes det har været for andre personer. Han fortæller meget detaljeret og yderst lærerigt om sine mange selvrefleksioner og ADHD, så det er lærerigt for både personer uden noget kendskab til rusmidler og psykiatri såvel som for professionelle behandlere fra misbrugsbehandling som psykiatri. Han er i stand til at formidle egne erfaringer, så der hos tilhørerne danner sig en række perspektivrige læresætninger om misbrugere og behandling, som det kan være meget vanskeligt at få på en så indlevende måde, som Claus leverer.