AkupunkturAkupunktur – Den Traditionelle Kinesiske Medicin (TCM), har rødder langt tilbage i historien med sin begyndelse for ca. 4.500 år siden. Akupunktur i Traditionel Kinesisk Medicin forståes livsenergien som kaldes qi at gennemstrømme hele kroppen gennem et netværk af energibaner, der kaldes meridianer.

Det er på disse meridianbaner at akupunkturpunkterne ligger. De forskellige meridianbaner har hver for sig forbindelse til et af kroppens indre organer så som hjerte, nyrer, lever osv.

Forudsætningen for et godt helbred er, at qi kan cirkulere frit i kroppen. Hvis der er qi underskud eller qi blokeringer, altså ubalancer i livsenergiens cirkulation , kan der opstå symptomer. Ubehandlet kan disse symptomer udvikle sig til egentlige sygdomme og kroniske tilstande.

Så længe yin og yang er i balance i kroppen, er mennesket sundt. Men opstår der ubalance mellem de to kræfter kan det føre til ubalancer og sygdom.

Den overordnede teori om yin og yang som to modsatrettede kræfter, der komplementerer og afbalancerer hinanden gennemsyrer hele den traditionelle kinesiske medicins sygdomsopfattelse.

Akupunktur behandlingers mål

Akupunktur behandlingers mål er at bibringe sunde balancer af aktivitet og ligevægt i ovennævnte energisystemer, hvorfor akupunktur altid er blevet brugt og fortsat bruges som forebyggende behandling.

Akupunktur har idag vundet stor indpas i det etablerede offentlige behandlersystem. I dag udføres akupunkturbehandlinger på mange hospitaler og af mange privat praktiserende læger.

Der findes forskellige kliniske undersøgelser, der påviser, at der på et akupunkturpunkt er mindre elektrisk modstand i huden, at der er flere frie nerveender i og omkring et akupunkturpunkt end ved siden af punktet.

Der er lavet flere forskningsforsøg, som ligeledes viser, at en akupunkturbehandling har en positiv påvirkning på nogle af kroppens signalstoffer – neuropeptider – der findes i centralnervesystemet. Det er bla stoffer, der påvirker smerteoplevelse, humøret eller f.eks stress opfattelsen. (dopamin, serotonin, acetylcolin, endofiner)

Der er bla. påvist en stigning i koncentration af det smertedæmpende transmitterstof endorfin efter en akupunktur behandling. Dette kan være en del af forklaringerne på, hvorfor akupunkturbehandling har en så positiv virkning på bla. smerter, stress og lettere depressions tilstande.